Özet Bilgi
Bedelsiz Sermaye Artırımının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
20.04.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
100.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
18.467.325
Ulaşılacak Sermaye (TL)
33.800.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREINFM00025
184.673,25
153.326,750
83,02596
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREINFM00025
Nâma
B Grubu, INFO, TREINFM00017
18.282.651,75
15.179.348,250
83,02596
B Grubu
B Grubu, INFO, TREINFM00017
Nâma
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
18.467.325
15.332.675,000
83,02596
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
11.06.2020
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
22.04.2020
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi
04.06.2020
SPK Başvuru Tarihi
22.04.2020
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
04.06.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
15.06.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
12.06.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi
17.06.2020
Ek Açıklamalar

Şirketimiz sermayesinin 18.467.325 TL'den 15.332.675 TL bedelsiz olarak 33.800.000 TL'ye artırılmasına ilişkin olarak Ana Sözleşmenin Sermaye ve Paylar başlıklı 6. maddesi yeni şekliyle 17.06.2020 tarihinde ticaret sicilinde tescil edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
SPK Onaylı İhraç Belgesi.pdf
EK: 2
SPK Onaylı Tadil Metni.pdf
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.