[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

27 Mayıs 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu'nda şirket Yönetim Kurulu'na seçilen üyelerin,  5 Haziran 2020 tarihli ilk Yönetim Kurulu toplantısında yaptıkları görev taksimi sonucunda ; 

1.)     Yönetim Kurulu Başkanlığına Sn. Hüsnü Akhan'ın seçilmesine,

2.)     Daha önce imza yetkisi verilmiş olan Yönetim Kurulu Üyeleri Ekrem Nevzat Öztangut, Hasan Hüsnü Güzelöz'ün yetkilerinin aynen devamına,

        

3.)     Şirket imza sirkülerinde tanımlı olduğu şekilde; Sn. Hasan Hüsnü Güzelöz'ün İcracı Yönetim Kurulu Üyesi, Şirket Genel Müdürü Sn. Çağan Erkan'ın İcra Başkanı olarak yetkilerinin aynen devamına, toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.


5 Haziran 2020 tarihli Yönetim Kurulu kararında yer alan Yönetim Kurulu görev dağılımı 18 Haziran 2020 tarihinde tescil edilmiştir.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.