[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.04.2019
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimizin 19 Haziran 2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

1. Şirketimizin 19.06.2020 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasında yapılan görev dağılımı sonucu;
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na: İnan KIRAÇ'ın
Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne: Giancarlo BOSCHETTI'nin
Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği'ne: Okan BAŞ'ın
seçilmelerine, 

2. Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları çerçevesinde;
i. Riskin Erken Saptanması Komitesinin iki üyeden oluşmasına,
ii. Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Nevzat TÜFEKÇİOĞLU'nun, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine icracı olmayan Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Fatma Füsun AKKAL BOZOK'un atanmalarına,


3. Denetimden Sorumlu Komite Görev ve Çalışma Esasları çerçevesinde;
i. Denetimden Sorumlu Komitenin iki üyeden oluşmasına,
ii. Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Nevzat TÜFEKÇİOĞLU'nun ve Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Mehmet Altan SUNGAR'ın atanmalarına,

4. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları çerçevesinde; 
i. Kurumsal Yönetim Komitesinin üç üyeden oluşmasına,
ii. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Mehmet Altan SUNGAR'ın, Kurumsal Yönetim Komite üyeliğine icracı olmayan Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Muhsin MENGÜTÜRK'ün ve SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Sn. Deniz ÖZER'in atanmalarına, 

toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.