Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Süreç İptal Nedeni
Şirketimizin 2019 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 24 Haziran 2020 Çarşamba günü saat 16:45'da Park Dedeman Otel - Büyükdere Cad. No:187 Şişli 34394 İstanbul adresinde yapılacağına ilişkin toplantıya çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 01 Haziran 2020 tarih ve 10087 sayılı nüshasının 474. ve 475. Sayfasında ve ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-genel kurul sistemi (e-GKS) ile Şirketimizin internet sitesinde ilan edilmişti. Ancak Park Dedeman Oteli tarafından; Olağan Genel Kurulumuzun yapılacağı Park Dedeman Levent otelinin, ülkemizde ve tüm dünyada yaşanan COVID-19 virüs salgını sürecine bağlı teknik sebeplerle 24 Haziran 2020 tarihli Genel Kurul toplantımız için gerekli hizmeti tarafımıza sağlayamayacağı bildirilmiştir. Toplantı ilanda gösterilen adreste yapılamayacağından 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantımızın ileri bir tarihte yapılmak üzere iptal edilmesine, iptale ilişkin gerekli bildirim ve ilanların yapılmasına yönetim kurulumuz tarafından karar verilmiştir. Kamunun bilgisine sunarız.
İptal Edilen Süreç
Genel Kurul
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.