[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 390/   maddesi uyarınca

1. 3 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan hükümler çerçevesinde 

1.1 Bağımsız yönetim kurulu üyeleri Sn. Ayşe Onur Güçlü'nün (Başkan) ve Sn. Reha Haznedaroğlu'nun (Üye) Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine,

1.2 Bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Ayşe Onur Güçlü'nün (Başkan), Yönetim Kurulu Üyesi Sn. İsmail Selim Hamamcıoğlu'nun (Üye), Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mert Engindeniz'in (Üye) ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü Sn. Serkan Uyanık'ın (Üye) Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine,

1.3 Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Reha Haznedaroğlu'nun (Başkan), Yönetim Kurulu Üyesi Sn. İsmail Selim Hamamcıoğlu'nun (Üye) Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine seçilmelerine,

karar vermiştir. 

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.