[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ValuationReport|
Değerleme Raporu
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.12.2019
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_InstitutionPreparedTheValuationReport|
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş
oda_ContentOfTheValuationReport|
Değerleme Raporunun İçeriği
Gayrimenkul Değerleme Raporu Revizesi (Riva 13 pafta 2037 ve 2038 parsel) hk.
oda_DateOfReport|
Rapor Tarihi
23.06.2020
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Mülkiyeti Şirketimize ait İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Çayağzı Köyü (Riva), Beylikmandıra Çiftliği Mevkii, 13 Pafta, 2037 Parselde yer alan arsa ile 13 Pafta, 2038 Parselde yer alan  arsaya ilişkin düzenlenen 30.12.2019 tarih ATA-1910110 sayılı Raporun 7.1. maddesi revize edilmiş olup, piyasa değerinde bir değişiklik olmamıştır.

Değerleme Kuruluşu tarafından 23.06.2020 tarihinde revize edilen Rapor ekte yer almaktadır.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.