Özet Bilgi
2019 Yılı Kar Payı Dağıtılmamasına İlişkin Teklifin Genel Kurulda Onaylanması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
VUK'a göre 2019/4 dönemine ait Geçici Vergi beyannamesinde yer alan hizmet üretim maliyetinde %10'luk marjda düzeltme yapılmıştır.
Karar Tarihi
26.02.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
24.06.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREREYS00023
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREREYS00031
0,0000000
0
0
0,0000000
0
C Grubu, RYSAS, TREREYS00015
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREREYS00023
0
0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREREYS00031
0
0
C Grubu, RYSAS, TREREYS00015
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketin VUK'a göre ve SPK'ya göre hazırlanan 2019 yılı mali tablolarında oluşan dönem karının SPK mevzuatı doğrultusunda dağıtılması konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisi görüşüldü. 2019 yılı VUK karının 17.689.394,66-TL, SPK mevzuatına göre karının 9.306.841-TL olması sebebiyle, yasal kayıtlara göre olan kar rakamından 3.383.319,50-TL verginin mahsup edilmesi, genel kanuni yedek akçe olarak 488.611,20.-TL'nin ayrılması sonucu, 2019 yılı karının SPK düzenlemelerine göre 8.772.245,23-TL kar, yasal kayıtlara göre ise 9.283.612,76.-TL olması nedeniyle 77.679,31-TL bağışın düşülmesinden sonra kalan kısmın geçmiş yıllar karlar hesabında kalmasına, geçmiş yıllar zararı olmasından dolayı kar dağıtımı yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
119.350.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
6.312.305,22
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
İmtiyaz bulunmamaktadır.
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
9.306.841
17.689.394,66
4. Vergiler ( - )
-4.794.479
3.383.319,5
5. Net Dönem Kârı
9.306.841
14.306.075,16
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
-134.275.678
-4.533.851,2
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
-488.611,2
-488.611,2
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
-128.453.989,34
9.283.612,76
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
77.679,31
77.679,31
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
-128.376.220,03
10.234.998,9
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.