Özet Bilgi
2019 Olağan Genel Kurul Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2019
Karar Tarihi
22.06.2020
Genel Kurul Tarihi
21.07.2020
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
20.07.2020
Ülke
Türkiye
Şehir
ANKARA
İlçe
ÇANKAYA
Adres
POINT OTEL ANKARA - 100. Yıl Mah. 1427. Cad. No:11 Çankaya - ANKARA
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Divan Heyetinin teşkili ve toplantı tutanağının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi,
2 - 2019 Yılı Faaliyet Raporu, Bilanço, Kar/Zarar Cetveli (Finansal Tablolar), ve Türk Ticaret Kanunu 199. Madde Kapsamında Hakim ve Bağlı Ortaklıkları ile İlişkiler Raporunun okunması, görüşülmesi ve tasdiki
3 - Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Genel Kurula Bilgi Verilmesi
4 - İstifaen Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yapılan Atamaların Tasvibi
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin İbra Edilmesi
6 - Bağımsız Denetçi Seçimi
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Huzur Haklarının Tespiti
8 - 2019 yılı Kar Dağıtımı Hakkında Karar Verilmesi
9 - Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 395 ve 396. Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi
10 - Dilek ve Temenniler/Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Yibitaş_Genel_Kurul_21072020.pdf - İlan Metni
Ek Açıklamalar

2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı hk.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.