Özet Bilgi
Birincil Piyasa Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
İlgili Şirketler
SKTAS
İlgili Şirket Ünvanı
SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Birincil Piyasa Duyurusu_Kalan Paylar
Mevcut Sermaye (TL)
40.120.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
78.234.000
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
38.114.000
Pay Grup Bilgileri
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
B Grubu, SKTAS, TRASKTAS91B5
112.257,17
Aracılık Yapan Aracı Kuruluş Adı
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Birincil Piyasa Başlangıç Tarihi
29.06.2020
Birincil Piyasa Bitiş Tarihi
30.06.2020
Satılacak Payların Satış Fiyatı
Bir payın nominal değeri 1 TL olup nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa arz edilecektir.
Satılacak Payların Niteliği
Kaydi Pay
Başvuru Şekli
Paylardan almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine başvuruda bulunmaları gereklidir.
Payların Teslim Şekli
Payların yatırımcılara teslimi Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Kalan payların halka arzında pay alan ortakların söz konusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1
SKTAS-.pdf
EK: 2
ING-SKTAS.pdf
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.