Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
03.06.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
29.06.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00028
0,0000000
0
0
0,0000000
0
C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3
0,0000000
0
0
0,0000000
0
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00036
0,0000000
0
0
0,0000000
0
E Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00044
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00028
0
0
C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3
0
0
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00036
0
0
E Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00044
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 29.06.2020 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında, 31.12.2019 tarihinde sona eren mali yıla ilişkin, vergi mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan solo/yasal mali tablolar ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan konsolide mali tabloların her ikisinde de dönem zararı bulunması sebebiyle kar dağıtılamayacağına karar verilmiştir.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.