Özet Bilgi
Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilen Fon
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
22.04.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
96.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
40.120.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
78.234.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESKTS00010
0,85
0,808
95,00000
1,00
B Grubu
B Grubu, SKTAS, TRASKTAS91B5
Hamiline
A Grubu, SKTA4(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRSKTS00038
B Grubu, SKTAS, TRASKTAS91B5
40.119.999,15
38.113.999,193
95,00000
1,00
B Grubu
B Grubu, SKTAS, TRASKTAS91B5
Hamiline
B Grubu, SKTAS(RÜÇHAN), TRRSKTS00046
112.257,17
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
40.120.000
38.114.000,000
95,00000
112.257,170
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Yoktur.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi
10.06.2020
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi
24.06.2020
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi
05.05.2020
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
04.06.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
12.06.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
11.06.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar

Şirketimiz yönetim kurulunun 22.04.2020 tarihli kararı çerçevesinde, Şirketimizin 96.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere, 40.120.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %95 oranında 38.114.000 TL artırılarak 78.234.000 TL'ye artırılmasına ilişkin olarak, Şirketimizin mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları, izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 15 (onbeş) gün süreyle kullandırılmıştır.

Pay Sahiplerimizin yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan 112.257,17 TL nominal değerdeki payların, 29.06.2020 – 30.06.2020 tarihlerinde 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulması neticesinde, ilgili payların tümünün satışı Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bugün (29.06.2020) itibarıyla tamamlanmıştır.

Artırılan 38.114.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında, yeni pay alma hakkı kullanım süresi (10.06.2020 – 24.06.2020) içerisinde kullanılan rüçhan haklarından 18.433.750,95 TL ve kalan payların 29.06.2020 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışından 286.255,79 TL olmak üzere toplam 18.720.006,74 TL brüt nakit girişi sağlanmıştır.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.