BASIN BÜLTENİ-IBM İş Değerleri Enstitüsü: Belirsizlik ortamında çeviklik için "edge" bilişim tercihi
30/06/2020 18:11:19

    IBM İş Değerleri Enstitüsü'nün 21 ülkede 22 sektörden 1.500  yöneticiyle gerçekleştirdiği yeni çalışmasına göre, yöneticilerin
%91’i kuruluşlarının edge bilişim uygulayacağını belirtiyor. IBM
Türkiye Strateji Lideri Nicholas Anderson, pandemi döneminde edge  teknolojisinin farklı sektör ve iş alanlarında dönüşüme destek olacak  yüksek potansiyele sahip olduğunu vurguluyor.
    COVID-19 pandemi dönemi tüm sektörler için yeni zorlukları  beraberinde getirirken, işletmeler bu dönemde olağanüstü bir  belirsizlik yaşıyor. Ancak, bu dönem, kuruluşlara kendilerini  sıfırlama ve gelecekteki zorluklara daha iyi direnebilmeleri için yeni  çözümler üretme konusunda farklı düşünme fırsatları sunuyor.
    Edge teknolojisi günümüzde ve gelecekte iş dönüşümü yaratacak  yüksek bir potansiyele sahip. Bu teknoloji bir süredir kuruluşların  ilgisini çekerken, artık edge bilişim stratejisi hazırlığına başlamak  çoğu şirket için kaçınılmaz hale geldi. IDC'nin tahminlerine göre
2023’e kadar, devreye yeni alınan şirket içi altyapılarının yarısı  kurumsal veri merkezleri yerine kritik edge konumlarında bulunacak.
    Edge bilişim, kısaca büyük hacimli verileri işlenmek üzere bir  buluta ya da şirket içi veri merkezine iletmekten çok, işleme gücünü  verinin oluşturulduğu yere, yani kullanıcıların, uygulamaların ve  cihazların "ucuna” getirme yeteneğidir. 5G teknolojisi, kritik  uygulamalara iyileştirilmiş hizmet kalitesi sunarken kısa gecikme  süresi, eşsiz bant genişliği ve ağ dilimlemesi gibi özellikleri  sayesinde edge bilişime güç veriyor ve büyümesine destek oluyor. Bu  işlem ayrıca, verileri çoklu bulutlar ve edge konumları arasında  yüksek hızlarda, büyük hacimlerde ve kısa gecikme süresiyle  iletebiliyor. Bu, günümüzde gördüğümüz yaygınlaşmış akıllı mobil  cihazların ve sensörlerin bağlantılarının iyileştirilmesini, böylece  kurumların cihazlardan gelen veri akışını daha verimli bir şekilde  kullanmasına olanak sağlıyor.
    Günümüzde edge bilişim belli bir düzeyde uygulanırken, gelecekte  hızla büyüyebilecek bir potansiyele sahip. 21 ülkedeki 22 sektörden
1.500 yöneticiyle gerçekleştirdiğimiz IBM İş Değerleri Enstitüsü  çalışması , yöneticilerin %91’inin kuruluşlarının edge bilişim  uygulayacağını gösteriyor.
    Edge bilişim, geliştirilmiş dijital deneyimler sunmak, veri  güvenliğini iyileştirmek ve operasyonların sürekli olmasına olanak  sağlamak isteyen işletmelerin desteklenmesinde önemli rol oynayabilir.
Bahsi geçen bu etkenler, COVID-19 döneminde belki de daha önce  olduğundan çok daha önemli.
    Edge bilişim ve Nesnelerin İnterneti cihazlarının bir arada  kullanılması akıllı tedarik zincirleri sağlayarak onlara her türlü  kesintiyi ele alacak donanımı sunuyor. Edge bilişim, kalabalıkların  yönetiminden teslimata uzanan her alanda kullanılan drone'ların  performansını da geliştirebilir. Ayrıca, 5G’li edge bilişim ani ve  sürekli trafik artışları yaşayan ağlar için kapasite, hız ve güvenlik  sorunlarını çözmeye yardımcı oluyor. Örneğin, deniz araştırmaları  kuruluşu ProMareis, gelişmiş oşinografi araştırması gerçekleştirmeyi  amaçlayan Mayflower Autonomous Ship Projesi sayesinde insansız bir  gemi inşa etmek için edge bilişimden yararlanıyor. Gemi, hiç insan  müdahalesi olmadan, denizde algılamak, düşünmek ve karar almak  amacıyla bir kamera ağından, radar sistemlerinden, Deniz Otomatik
Tanımlama Sisteminden ve hava tahmin istasyonundan gelecek verileri  yönetmek ve toplamak için edge teknolojisini temel alıyor.
    Edge bilişim, dağıtılmış bir sistemdeki neredeyse her uygulamadan  yararlanabilir. Verileri kaynağında analiz etme yeteneği, işletmelerin  zamanın herhangi bir noktasındaki en güncel verilere dayanan kararlar  almasına ve adımlar atmasına olanak tanır. 5G hızı ve kısa gecikme  süresi edge tabanlı uygulamalara eklendiğinde ise yepyeni bir seviyede  inovasyonun kapılarını açma gücüne sahip. Örneğin
    G ve edge bilişim kullanılan bir fabrikadaki bir üretici, verileri  fabrika sınırları içinde analiz etmek için otomatik makineleri,  endüstriyel robotları daha hızlı ve verimli bir şekilde devreye  alabilir,
    Bir perakendeci dökülme, zayiat ve bozulma gibi kârı etkileyen  sorunları azaltmak ya da trafik örüntülerine, hava durumu  değişkenlerine ya da diğer gerçek zamanlı değişkenlere dayanarak fiyat  ayarlamalarının tam değerini yakalamak için yapay zeka içeren  uygulamaları kullanabilir,
    Bir otomotiv şirketi uyarılar ve arabalar arası iletişim yoluyla  sürücü deneyimlerini iyileştirebilir,
    Edge bilişim, enerji verimliliği sağlamaya da yardımcı olma  potansiyeline sahip. IBM İş Değerleri Enstitüsü anketine katılan  kuruluşların %54’ü enerji verimliliği yönetimi için üç yıl içinde edge  bilişim uygulamalarını kullanacağını belirtiyor. Ayrıca, çeşitli  sektörlerden kuruluşlar, edge bilişimin beş yıl içinde yıllık güç  tüketimlerini azaltacağını tahmin ederken, telekomünikasyon ve  elektronik sektörleri %11’in üzerinde bir oranla en büyük düşüşü  bekliyor.

    Peki, bu hayalin gerçek olması için ne gerekiyor?

    Bu çerçevede bilişim mimarisinin belirlenmesi en önemli başlık. Bu  çerçevede açık ve hibrit bulut yaklaşımını benimseyen kuruluşlar, edge  fırsatını başarıyla yakalama imkanına sahip. Çünkü bilgi işlem, kamuya  açık ve özel bulutlarda giderek yaygınlaşırken, işletmelerin  önlerindeki zorluk, tüm farklı unsurları çeviklik ve hızlı teslimat  sağlayan uyumlu bir platforma bağlama sıkıntısından kaynaklanmakta.
    İşletmelerin, bu yeni bilişim neslinde bilişimin  gerçekleştirildiği her yerde özellikleri, işlevleri ve güvenlik  yamalarını küresel olarak, istikrarlı bir şekilde devreye alabilmek  amacıyla genel yönetim ve yazılım geliştirme yeteneklerini kullanmaya  başladıklarını söyleyebiliriz. Ayrıca, işletmelerin, bunu verimli,  ölçeklenebilir ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmek için üst düzeyde  otomasyon uygulamaları gerekiyor. Dünyamız giderek daha çok yazılıma  odaklanırkenve hem bireysel hem kurumsal müşteriler artık  kullandıkları ürünlerin zaman içinde daha iyi olmasını bekliyor.
Gerçek ilerleme sürekli iyileştirme için oluşturulmuş platformlarla ve  sistemlerle kolaylaştırılıyor.
    Açık teknolojiler ve standartlar, başarılı bir edge stratejisi  için kritik öneme sahip. Tüm bunlar işletmeler için daha hızlı  inovasyon, geniş bir geliştirici topluluğuna erişim, daha verimli  ekosistem bağlantıları, cihazları kullanma ve farklı sağlayıcıların  altyapılarına uygulamalar veya hizmetler dağıtmada daha fazla çeviklik  sunarken sorunsuz bir deneyimi beraberinde getiriyor
    Şirketlerin, pandemiden çıkıp çok farklı bir pazarda ilerlerken,  değişikliklere uyum sağlamaları ve belirsiz bir gelecekte yollarını  bulmalarına yardımcı olacak teknolojileri uygulamaları için çeviklik  ve verimlilik vazgeçilmezdir. Hibrit, çoklu bulut stratejilerini  hazırlamak için adımlar atan kuruluşlar edge bilişimin tam  potansiyelinden yararlanmaya hazır olacak ve bu yeni manzarada güçlü  oyuncular olarak ortaya çıkacak. Bu, hepimizin gerçek zamanlı  değişikliklere daha hızlı yanıt verebilen ve karmaşık zorlukları daha  iyi yönetebilen bir dünya kurmamıza yardımcı olacak.


    Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
    http://www.foreks.com
    http://twitter.com/ForeksTurkey 
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.