[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_DisposalOfBuyBackSharesAbstract|
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.06.2020
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_CompanySubjectToBuyBack|
İşleme Konu Ortaklık
ŞEKERBANK T.A.Ş.
oda_CompanyPerformsTheBuyBack|
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
ŞEKERBANK T.A.Ş
oda_DateOfBuyBackProgram|
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Bankamızca 30.06.2020 tarihinde yapılan pay geri satış işlemlerine ilişkin bilgilere tabloda yer verilmektedir. Yapılan bu işlemlerle birlikte Bankamızın Şekerbank T.A.Ş. sermayesindeki payı %0,00'a düşmüştür. 
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu
İşlem Tarihi
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
Kalan Payların Sermaye Oranı (%)
Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL)
Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
SKBNK.E
30/06/2020
6.000.000
% 0,52
1,44
% 0,52
-960.000
Yoktur.
SKBNK.E
30/06/2020
6.000.000
% 0,52
1,45
% 0
-900.000
Yoktur.
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.