Özet Bilgi
Kayıtlı Sermaye Tavanı ve Geçerlilik Süresi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30.06.2020
İlgili İşlem
KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
200.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)
31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
8
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 30.06.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca;

1- Mevcut 200.000.000-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresi 2019 yılı sonunda dolduğundan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği" çerçevesinde şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000TL olarak ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süre ile belirlenmesine ve bu konuda SPK'ya gerekli başvurunun yapılmasına;

2- Esas sözleşmenin " Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. Maddesinin ekli tadil metninde yer aldığı şekilde değiştirilmesine,

3- Esas sözleşme değişikliğine ilişkin gerekli izinlerin alınabilmesi için SPK ardından T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına,

4- Gerekli izinlerin alınmasını takiben esas sözleşme değişikliğinin Genel Kurul'un onayına sunulmasına ve gerekli diğer işlemlerin ikmaline;

5- Gerekli tüm iş ve işlemlerin yapılması için genel müdürlüğün yetkili ve görevli kılınmasına,

karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.


Eklenen Dökümanlar
EK: 1
egcyo_kayıtlı sermaye tadili.pdf
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.