Özet Bilgi
2019 YILI KAR PAYI DAĞITIM TEKLİFİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
05.06.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
01.07.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
DOKTA, TRADOKTS91G7
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
DOKTA, TRADOKTS91G7
0
0
Ek Açıklamalar


Eklenen Dökümanlar
EK: 1
2019_Kar Dağıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
66.844.800
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
16.035.472,1
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
101.571.786
-14.979.686,04
4. Vergiler ( - )
3.407.380
5. Net Dönem Kârı
98.164.406
-14.979.686,04
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
2.975
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -
0
0
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
0
0
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Konsolide Kâr Dagıtım Tablosu, 2019 Faaliyet Raporu ve Finansal Raporların 01.07.2020 tarihinde

toplanacak Olagan Genel Kurul'umuzda öngörülen prensipler ve kurallar içinde sunulması,

a-Sirketimizin 2019 yılı faaliyetlerini içeren Türk Ticaret Kanunu (TTK), Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir

Vergisi Kanunu ve diger yasal mevzuat hükümlerine göre hazırlanan mali tablolarında 14.979.686,04 TL zarar elde edilmesi nedeniyle kâr dagıtımı yapılmamasına ve 14.979.686,04 TL'nin gelecek yıllar TL

kârlarından mahsup edilmek üzere geçmis yıl zararlarına eklenmesi,

b-Sirketimizin 2019 yılı faaliyetlerini içeren, denetimden geçmis Sermaye Piyasası Kurulu'nun ( SPK) Seri

II, 14.1 No'lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Iliskin Esaslar Tebligi'ne göre konsolide olarak

hazırlanan mali tablolarında; 98.164.406,00 TL kar elde edilmistir. Ancak V.U.K. mali tablolarında

14.979.686,04 TL zarar oldugundan kar dagıtımı yapılamamaktadır.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.