[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, 4.2.8 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi'ne uyumlu olarak; Şirketimiz sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle toplam sorumluluk limiti 6.500.000 ABD Doları olan, 1 yıl süreli, Yönetici Sorumluluk Sigortası Poliçesi yaptırılmıştır.

Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.