[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_EnforcementProceedingsAbstract|
İcra Takipleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_TypeOfEnforcementProceeding|
Takibin Türü
İlamsız Takip
oda_NotificationDateOfEnforcementProceedingToCompany|
Takibin Öğrenilme/Ortaklığa Tebliğ Tarihi
07/07/2020
oda_MatterOfEnforcementProceeding|
Takibin Konusu
Alacağın icra yolu ile takibi
oda_PartiesToEnforcementProceeding|
Takibin Tarafları
Elit Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş
oda_TheAmountSubjectToEnforcementProceeding|
Takibe Konu Olan Tutar
44.892 TL
oda_TheRatioOfProceedingAmountToTotalAssetsDisclosedInLatestFinancialStatementsOfEntity|
Takibe Konu Olan Tutarın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,0002
oda_TheBasisOfEnforcementProceeding|
Takibin Dayanağı
Elit Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.ne olan fatura bedeli
oda_EnforcementProceedingDate|
Takibin Tarihi
25/06/2020
oda_CurrentStage|
Gelinen Aşama
-
oda_TotalDebtAmountToPartiesWhoInitiatedEnforcementProceeding|
Takibi Yaptıran Taraflara Olan Toplam Borç Tutarı
39.085 TL
oda_RelevantCourtAndFileNumberIfSubjectToALawSuit|
Davaya Konu İse İlgili Mahkeme, Dosya No
-
oda_CorporateAssetsSubjectToEnforcementProceeding|
Takibin Yapıldığı Şirket Varlıkları
-
oda_EffectToOperationsOfCompany|
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimize bugün itibariyle söz konusu alacak ile ilgili olarak İcra Dairesinden 7 gün içinde ödenmesini talep eden bir ödeme emri alınmıştır.

  

Yatırımcılarımızın bilgilerinize sunarız.

  

 

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.