[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_CorporateGovernanceComplianceRatingSubAbstract|
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
oda_dummyLineItems|
Bildirim İçeriği
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_TitleOfRatingCompany|
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.
oda_BeginningDateOfAgreement|
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
08/12/2018
oda_EndingDateOfAgreement|
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
08/12/2020
oda_BeginningDateOfRatingNotesValidity|
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
29/07/2020
oda_ExplanationAbtsract|
Açıklama
oda_ExplanationTextBlock|

JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından yapılan derecelendirme çalışmaları neticesinde; Şirketimizin Kurumsal Yönetim Uygulamaları SPK düzenlemeleri kapsamında değerlendirilerek, Şirketimizin geçen yıl 8,51 olan SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Notu 8,54 görünümü ise Stabil olarak revize edilmiştir. 

  

Şirketimizin dört ana bölümünden aldığı uyum notları, dönemler itibariyle aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

                                                                                                   
 

Ana Bölümler

 
 

27.07.2016

 
 

27.07.2017

 
 

27.07.2018

 
 

27.07.2019

 
 

29.07.2020

 
 

Pay Sahipleri

 
 

8,08

 
 

8,08

 
 

8,25

 
 

8,25

 
 

8,25

 
 

Kamuyu Aydınlatma  ve Şeffaflık

 
 

8,11

 
 

8,11

 
 

8,44

 
 

8,74

 
 

8,83

 
 

Menfaat Sahipleri

 
 

7,56

 
 

8,06

 
 

8,40

 
 

8,40

 
 

8,42

 
 

Yönetim Kurulu ve  Yöneticiler

 
 

8,29

 
 

8,42

 
 

8,42

 
 

8,59

 
 

8,59

 
 

Genel Uyum Notu

 
 

8,08

 
 

8,20

 
 

8,38

 
 

8,51

 
 

8,54

 
  

Şirketimizin, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Notunun 7 eşik puanının üzerinde olması nedeniyle, BİST Kurumsal Yönetim Endeksinde kalmaya devam edecektir. 

  

JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. nin konuya ilişkin basın açıklaması ekte yer almaktadır.

  

JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.'nin hazırlamış olduğu derecelendirme raporu Şirketimizin

  www.iea.com.tr internet adresinde kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.
Pay Sahipleri
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık
Menfaat Sahipleri
Yönetim Kurulu
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
oda_CorporateGovernanceApplianceRatingNoteAbstract|
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
oda_weight|
Ağırlık
% 25
% 25
% 15
% 35
% 100
oda_Note|
Alınan Not
8,25
8,83
8,42
8,59
8,54
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.