[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

28 Temmuz 2020 tarihli Olağan Genel Kurulda seçilen yönetim kurulu üyeleri aralarında görev bölümü yaparak, Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde komite üyeliklerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar vermiştir.

Denetim Komitesi: Ömer Faruk ERDOĞAN(Başkan) ve Mehmet Cemal TÜKEL (üye)

Kurumsal Yönetim Komitesi: Mehmet Cemal TÜKEL(Başkan), Tan EGELİ(Üye), Zeynep AYGÜL(Üye)

Riskin Erken Saptanması Komitesi: Ömer Faruk ERDOĞAN (Başkan) ve Tan EGELİ (Üye)

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.