BASIN BÜLTENİ-Üretimde robot kullanımı 2025’te yüzde 45’e çıkacak
05/08/2020 13:16:55

    Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercihte  bulunacak olan gençlere seslenen Tezmaksan Akademi Yönetim Kurulu
Başkanı Hakan Aydoğdu, robotların bugün üretimde yüzde 10 görev  üstlendiğini, 2025 yılında bu oranın yüzde 45'e çıkacağını,  dolayısıyla robot ve otomasyonla ilgili iş kollarının çok önemli bir  hale geleceğini ifade etti.
    Türkiye’de yaklaşık 2,5 milyon genç iyi bir eğitim ve meslek  sahibi olmak için yarıştığı üniversite sınav sonuçlarına kilitlendi.
Sanayinin kalbine yerleşen robotlar, yapay zeka ve dijitalleşme  çağında meslek liseleri ve üniversitelerle eğitim işbirlikleri yapan
Tezmaksan Akademi, tercih yapmaya hazırlanan gençlere önemli  tavsiyelerde bulundu. Tezmaksan Akademi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan
Aydoğdu, robotların bugün üretimde yüzde 10 görev üstlendiğini, 2025  yılında bu oranın yüzde 45'e çıkacağını dolayısıyla robot ve  otomasyonla ilgili iş kollarının çok önemli bir hale geleceğini ifade  etti.

    Robot kullanımı arttıkça yeni meslekler ortaya çıkacak

    Aydoğdu, endüstriyel robot pazarında yaşanan büyüme ve ortaya  çıkan yeni iş fırsatlarını şöyle anlattı: “2018 verilerine  baktığımızda dünyada kurulu robot sayısının 2,5 milyon adete  ulaştığını görüyoruz. Robotların kullanım alanlarının yeni endüstri  sahalarıyla birlikte artması sonucu 2018 yılında 420 bin olan yıllık  satış adedinin 2025 yılında 3,4 milyona çıkması bekleniyor. Robot  kullanımının artmasının insanların işlerini elinden alacağı gibi hem  doğru hem de yanlış bir yanılgı var. Teknolojik ilerlemeler insanın  üretim sürecinde ortaya koyduğu katma değerin ve zanaatkârlığın yerini  alamıyor. Ancak diğer yandan, üretim süreçlerinde sürekli tekrar eden,  manuel yapılan, zorlu ya da riskli işlerde robot kullanmak hem iş  güvenliği sağlıyor hem de kaliteyi artırıyor. Zorlu, riskli ve rutin  işleri robotların yaptığı için insanlar daha yaratıcı süreçlerde görev  aldığı bir dönem hızla yaklaşıyor.”
    Bu tablonun geleceğin mesleklerini de yeniden şekillendireceğine  dikkat çeken Aydoğdu, üniversite tercihi yapacak gençlere şu  önerilerde bulundu: "Bu iş kolları arasında robot operatörlüğü çok  kıymetli bir noktaya gelecek. Robot operatörlerinden beklenen ise tüm  değişkenliklere göre robot ve CNC takım tezgahı makinelerini tekrardan  programlayacak becerilere sahip olması. Sanayide önemi hızla artacak  olan bir diğer meslek ise ‘otomasyon danışmanlığı’ olacak. Bu iş  kollarında aranan becerilere sahip olarak mezun olan her genç, çok  kolay iş bulacak. Doğru donamlara sahip her robot operatörü ya da  otomasyon danışmanı işletmelerin daha verimli çalışmasını sağlayacağı  gibi daha hızlı robotlaşmasına da katkı sunacak. Tüm dünyada ve  ülkemizde artık, robot kullanabilen, programlayan, yazılım çözümleri  ve otomasyon sistemleri geliştiren, uygulayan, hayata geçiren, dijital  alt yapıları oluşturan, bu konuda uzmanlaşan başka bir iş gücüne  ihtiyaç olacak. "

    Tezmaksan Akademi’de ücretsiz robot kullanım eğitimleri

    Aydoğdu, Tezmaksan Akademi olarak, sanayinin kalifiye iş gücü  sorununa çözüm olmak, sanayi – üniversite, sanayi – meslek lisesi  işbirliklerini arttırmak için geniş bir alanda faaliyet yürüttüklerini  gençlere sosyal sorumluluk projesi olarak ücretsiz eğitimler  verdiklerini söyledi. Aydoğdu, “Bu sayede gençlerin robot  teknolojisiyle tanışmalarını ve kullanma becerilerini geliştirmeye  katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Geleceğin mühendis ve teknisyenlerinin  doğru robot bilincine erişmelerini önemsiyoruz. Tezmaksan Akademi  olarak, robot operatörlük eğitimleri başta olmak üzere pek çok farklı  başlıkta eğitimler veriyoruz " dedi. 

    Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
    http://www.foreks.com
    http://twitter.com/ForeksTurkey 
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.