Özet Bilgi
23.07.2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul tescili hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2019
Karar Tarihi
04.06.2020
Genel Kurul Tarihi
23.07.2020
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
22.07.2020
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
TUZLA
Adres
Aydınlı Mah.Birlik OSB Batı Cad.5 No: 1 K.2
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2019 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ile bağımsız denetim rapor özetinin okunması, müzakeresi,
3 - 2019 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
4 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
5 - 2019 yılında görev yapmış tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 faaliyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, Yönetim Kurulu üyeliklerinde görev sürelerinin belirlenmesi, ücret veya huzur haklarının tespiti, Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,
7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2020 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesinin onaya sunulması,
8 - 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında tutar ve yararlanıcılar bakımından Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2019 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 nolu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
13 - Türk Ticaret Kanunu madde 376'ye ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Şirket'in mali durumunun iyileştirilmesine yönelik genel değerlendirme yapılması ve bu hususta karar alınması,
14 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2019 Yılı Genel Kurul Gündemi .pdf - İlan Metni
EK: 2
2019 Yılı Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar ekte yer almaktadır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
05.08.2020
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

23.07.2020 tarihinde Şirket merkezinde gerçekleştirilen 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 05.08.2020 tarihinde tescil edilmiştir.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.