[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.07.2020
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
İlgi: 27.07.2020 tarihinde yapılan Özel durum açıklamamız,

İlgide yer alan açıklamalarımızla; Bankamızın yönetim kurulu tarafından alınan kararlar kapsamında, Sermaye Piyasası  Kurulu'nun III-61.1 sayılı "Kira Sertifikaları Tebliği"ne istinaden, kurumsal müşterilerin kira sertifikası ihracını gerçekleştirmek maksadıyla, ulusal düzenlemelere uygun olara Değer Varlık Kiralama Şirketi unvanı ile 50.000 TL sermayeli Varlık Kiralama Şirketi kurulmasına ve söz konusu Varlık Kiralama Şirketinin kuruluşu ile ilgili her türlü işlemin  başından sonuna kadar gerçekleştirilmesi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve diğer tüm yasal merciler  nezdinde gereken her türlü başvuru ve işlemin yapılması için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verildiği duyurulmuştu

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. tarafından Değer Varlık Kiralama A.Ş. unvanlı bir varlık kiralama şirketinin kuruluşuna ilişkin hazırlanan esas sözleşme metnine Sermaye Piyasası Kurulunca uygun görüş verilmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.