Özet Bilgi
SPK ONAYI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13.07.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
50.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
11.157.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
25.382.175
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREULAS00022
75.000
95.625,000
127,50000
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREULAS00022
Nâma
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREULAS00030
5.000
6.375,000
127,50000
B Grubu
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREULAS00030
Nâma
C Grubu, ULAS, TREULAS00014
11.077.000
14.123.175,000
127,50000
C Grubu
C Grubu, ULAS, TREULAS00014
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
11.157.000
14.225.175,000
127,50000
İç Kaynakların Detayı :
İştirak Ve Gayrimenkul Satış Karı (TL)
14.225.175
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
24.07.2020
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi
13.08.2020
SPK Başvuru Tarihi
13.07.2020
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
13.08.2020
Ek Açıklamalar
SPK onay yazısı, Borsa ihraç belgesi ve SPK onaylı esas sözleşme tadil metni açıklamaya eklenmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1
spk onay yazısı.pdf
EK: 2
İhraç Belgesi.pdf
EK: 3
Esas sözleşme tadili onaylı.pdf
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.