[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ValuationReport|
Değerleme Raporu
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_InstitutionPreparedTheValuationReport|
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
oda_ContentOfTheValuationReport|
Değerleme Raporunun İçeriği
Ankara İli, Çankaya İlçesi'nde Yer Alan Teleferik, Kayak Pisti ve Macera Parkının Gayrimenkul Değerle Raporu
oda_DateOfReport|
Rapor Tarihi
25.08.2020
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Ankara İli, Çankaya İlçesi, 29635 ada 7 ve 8 parsellerde yer alan Teleferik-Kayak Pisti ve Macera Parkına ilişkin değerleme raporu ekte yer almaktadır.
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.