Özet Bilgi
Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27.08.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
300.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
90.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
180.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAVOD00026
5.465.133,044
5.465.133,044
100,00000
1,00
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAVOD00026
Nâma
B Grubu, AVOD, TREAVOD00018
84.534.866,956
84.534.866,956
100,00000
1,00
B Grubu
B Grubu, AVOD, TREAVOD00018
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
90.000.000
90.000.000,000
100,00000
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Nazım Torbaoğlu tarafından satın alınacaktır.
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi
31.08.2020
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 300.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 90.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden olmak üzere 90.000.000 TL artışla 180.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 90.000.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması amacıyla bugün (31.08.2020 tarihinde) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.