[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.04.2017
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimizin 30.06.2020 tarihinde yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilen Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Toplantı Yeri '' başlıklı 19. Maddesinin 24.08.2020 tarihinde tescili yapılmış olup;25.08.2020 tarih ve 10145 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi'nde de ilanı yapılmıştır. Esas Sözleşmemizin son hali ekte sunulmaktadır. Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No
Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
19
24/08/2020
25/08/2020
10145
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.