Özet Bilgi
Bedelsiz Sermaye Artırımı Tescil ve İlanı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21.07.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
152.500.000
Mevcut Sermaye (TL)
43.310.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
86.620.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREYUKC00010
16.775.000
16.775.000,000
100,00000
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREYUKC00010
Nâma
B Grubu, YKSLN, TREYUKC00028
26.535.000
26.535.000,000
100,00000
B Grubu
B Grubu, YKSLN, TREYUKC00028
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
43.310.000
43.310.000,000
100,00000
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
02.09.2020
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL)
43.310.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
21.07.2020
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi
31.08.2020
SPK Başvuru Tarihi
21.07.2020
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
31.08.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
04.09.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
03.09.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi
07.09.2020
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 152.500.000 TL Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde kalacak şekilde 43.310.000 TL olan ödenmiş sermaye tutarının; Hisse Senedi İhraç Primlerinden 43.310.000 TL tutarında artırılarak 86.620.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin işlemler tamamlanmış olup, yeni sermaye ve esas sözleşmemizin ilgili tadil maddesi İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 07.09.2020 tarihinde tescil edilmiştir. Ekte sunulduğu üzere; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 07.09.2020 tarihli 10154 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 07.09.2020.pdf
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.