[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizde Mali İşler Müdürü, Yatırımcı ilişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmakta olan Sn. Barış Ergen'in görevinden ayrılması sebebiyle 04.09.2020 tarihinden geçerli olmak üzere yürütmekte olduğu görevlerinden ayrılmasına, Sn. Dinçer Bulan'ın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi hükmü uyarınca Yatırımcı ilişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.