Özet Bilgi
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Daveti
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
10.09.2020
Genel Kurul Tarihi
05.10.2020
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
04.10.2020
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ÜMRANİYE
Adres
Dudullu OSB Mah. Deniz Feneri Sk. No:4 Ümraniye 34776 İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılması hakkındaki teklifine karar verilmesi
3 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
CCI-DAVET İLAN METNİ ve VEKALETNAME- 2020.pdf - İlan Metni
EK: 2
CCI GAM INVITATION and PROXY.pdf - İlan Metni
EK: 3
CCI Extraordinary General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4
CCI Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Coca-Cola İçecek Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca 10 Eylül 2020 tarihinde alınan karar ile,

1. 6102 sayılı Kanun'un Geçici 13/1. maddesi ile Ticaret Bakanlığı'nca 17.05.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Geçici 13. Maddesi'nin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde; kanuni mükellefiyetler düşüldükten sonra tamamı olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere brüt 211.127.749,00-TL tutarındaki karın 07 Ekim 2020 tarihinde ortaklara dağıtılması için Şirketimiz Pay Sahipleri'nin 05.10.2020 günü saat 10.00'da Dudullu OSB Mah. Deniz Feneri Sk. No:4 Ümraniye 34776 İstanbul adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısına davet edilmesine,

2. Olağanüstü Genel Kurul toplantısında EK-1'de verilen gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasına

3. T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvurularak Bakanlık Temsilcisi davet edilmesine ve gerekli diğer yasal işlemlerin yerine getirilmesine,

4. Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılamayacak pay sahiplerinin kendilerini temsil edecek kişilere EK 2'deki şekilde ve noter tasdikli olarak vekaletname veya vekaletnamelerin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter onaylı imza sirkülerini vekaletname ile birlikte vermelerine karar verilmiştir.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.