[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[MEGAP]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_AnnouncementRegardingTradingSuspensionReActivationAbstract|
Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_CompanyTitle|
Şirket Unvanı
MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
oda_AnnouncementRegardingTradingSuspensionReActivationTransactionType|
Kapatma / Açma İşlemi
Kapatma (Suspension)
oda_SuspensionDate|
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
18/09/2020
oda_ReactivationDate|
Sıra Açma Başlangıç Tarihi
-
oda_ReactivationTime|
Sıra Açma Saati
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Payları Borsamız Pay Piyasası Gelişen İşletmeler Pazarı'nda işlem gören Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin işlem sırası (MEGAP.E) Borsamızca geçici olarak işleme kapatılmıştır. Sıranın tekrar açılmasına ilişkin olarak KAP'ta ayrıca duyuru yapılacaktır.
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.