[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[MEGAP]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_AnnouncementRegardingTradingSuspensionReActivationAbstract|
Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_CompanyTitle|
Şirket Unvanı
MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
oda_AnnouncementRegardingTradingSuspensionReActivationTransactionType|
Kapatma / Açma İşlemi
Açma (Reactivation)
oda_SuspensionDate|
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
18/09/2020
oda_ReactivationDate|
Sıra Açma Başlangıç Tarihi
18/09/2020
oda_ReactivationTime|
Sıra Açma Saati
17:50
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
MEGAP.E sırası şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) durdurmaya konu özel durum açıklamalarını yapmış olması nedeniyle saat 17:50'de Tek Fiyat Emir Toplama bölümünde yeniden işleme açılacaktır.
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.