Özet Bilgi
Şirketimizin 2018 ve 2019 yıllarına ait olağan genel kurul toplantısı 09.10.2020 tarihinde yapılacaktır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
10.09.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
09.10.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
YYAPI, TRABROVA91S5
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
YYAPI, TRABROVA91S5
0
0
Ek Açıklamalar

GÜNDEM 7) Yönetim Kurulu'nun 2018 ve 2019 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

Şirketimizin 2018 yılı faaliyetleri sonucu oluşan zarar sebebiyle kar dağıtımı yapılamamasına, 4.366.148,70-TL olan 2018 yılı mali zararının geçmiş yıl zararları hesabında bırakılmasına ilişkin teklif Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Şirketimizin 2019 yılı faaliyetleri sonucu oluşan zarar sebebiyle kar dağıtımı yapılamamasına,6.217.723,64-TL olan 2019 yılı mali zararının geçmiş yıl zararları hesabında bırakılmasına ilişkin teklif Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.


Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Yeşil Yapı 2018 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf
EK: 2
Yeşil Yapı 2019 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. 01.01.2018/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
232.707.815
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
3.277.046,39
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yoktur
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Genel kurul onayına sunulan Kar Dağıtım tabloları açıklama ekinde yer almaktadır.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.