TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: Doğu Anadolu’nun zengin meraları değerlendirilmeli
21/09/2020 09:09:59

    Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Doğu Anadolu’nun zengin  meralarının daha iyi değerlendirilmesi gerektiğini bildirerek,  “Bölgedeki 14 il, ülke mera toplamının yüzde 37,1’ine sahip. Buna  karşın koyun sayısında payı yüzde 26,8’de, keçide yüzde 14,1’te  kalıyor” dedi.
    Çelik, yaptığı açıklamada, Doğu Anadolu’da 2019 yılında 10 milyona  yakın koyun 1,6 milyona yakın keçi varlığı bulunduğunu, 2020 yılında
55 milyon başa çıkan küçükbaş varlığı düşünüldüğünde, bu sayıların
2020 yılında koyun sayısının 11,4, keçi sayısının 1,7 milyonu,  toplamda 13,1 milyonu aşacağını tahmin ettiklerini belirtti.
    Mera varlığı dikkate alındığında bölgedeki küçükbaş varlığının  mevcut verilere göre en az 20 milyon olması gerektiğini vurgulayan
Çelik, “bu durumda mevcut mera varlığı ve verimiyle küçükbaş hayvan  sayısı sadece Doğu Anadolu’da 7 milyondan fazla artırılabilir. Bu  rakam mera alanları ve verimi artırılır, ülke küçükbaş hayvan varlığı
90 milyona çıkarsa Doğu Anadolu’nun küçükbaş hayvan varlığı rahatlıkla
30 milyonu geçer ” dedi.

    -Bölgedeki mera alanları Marmara’nın 15,2, Ege’nin 15,7 katı

    Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre Doğu Anadolu’da 4 milyon
337 bin 580 hektar mera alanı bulunduğu bilgisini veren Çelik, şunları  kaydetti:
    “Bu rakam 1970 yılında Doğu Anadolu’da 9 milyon 162 bin 100  hektardı. Meraların önemli bir bölümü kaybedildi. Yine de mevcut mera  alanı açısından bölge, İç Anadolu’nun önünde bölgeler açısından  birinci sırada. Bölgedeki meralar İç Anadolu’dan 170 bin 946 hektar  daha fazla. Bölgenin Karadeniz Bölgesinin 3,4, Güneydoğu Anadolu
Bölgesinin 5,5, Akdeniz Bölgesinin 7,5, Marmara Bölgesinin 15,2, Ege
Bölgesinin 15,7 katı mera alanı var. Bu zenginlik daha iyi  değerlendirilmelidir.”

    -Doğu Anadolu mera verimliliğinde Karadeniz’in ardından ikinci  sırada

    Doğu Anadolu Bölgesindeki meraların verimlilik açısından da dikkat  çektiğini bildiren Çelik, “İç Anadolu, Doğu Anadolu’ya yakın bir mera  alanı olmakla birlikte verimliliği düşüktür. Buna karşın Doğu Anadolu
Bölgesindeki meralar kuru ot verimi açısından zengindir. Hektar başına  kuru ot verimi, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da 450, Akdeniz
Bölgesinde 500, Ege ve Marmara Bölgelerinde 600 kilogramda kalırken,
Doğu Anadolu Bölgesinde 900 kilogramı bulmaktadır. Kuru ot veriminde  bölgeler arasında sadece Karadeniz Bölgesi 1000 kilogramla Doğu
Anadolu Bölgesini geride bırakmaktadır. Karadeniz Bölgesinden sonra en  verimli meraların bulunduğu bölge çok daha fazla koyun ve keçi  besleyebilir” dedi.

    -Potansiyel üstünlükleri iyi değerlendirilirse bölgenin geleceği  parlak

    Tarım alanları açısından sınırlı olan Doğu Anadolu Bölgesinin,  küçükbaş hayvancılıkla önemli bir gelir artışı sağlayabileceğini  bildiren Çelik, şu bilgileri verdi:
    “Doğu Anadolu Bölgesi, zor iklim ve arazi koşullarına sahip, nüfus  yoğunluğu düşük, büyük pazarlara uzak, sanayinin gelişmediği bir  bölgemiz. Ancak zengin su kaynaklarına ve mera alanlarına sahip,  madencilik açısından potansiyel arz eden bir bölge. Gelişmeye müsait.
Potansiyel üstünlükleri iyi değerlendirilirse bölgenin geleceği parlak  olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı
Dr. Bekir Pakdemirli’nin tarım ve hayvancılığa inanmaları, kırsala,  tarım ve hayvancılığa, özellikle küçükbaş hayvancılığa verilen  destekleri artırmaları bizleri daha da umutlandırıyor. Bu alana destek  verilmesi bu ülkenin en önemli sorunlarının da çözüm yollarından biri  olacaktır.”

    -Mera alanları artırılmalı

    Türkiye’nin tarım ve hayvancılık potansiyeli çok büyük bir ülke  olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:
    “Mülteci ve yabancılarla birlikte 88 milyonluk bir ülkenin gıda  güvencesini çiftçimiz, yetiştiricimiz sağlıyor. Yakın çevrede tarım ve  hayvancılıkta bizimle yarışacak bir ülke de yok. Bu ülkenin hala  yeterince kullanılmayan tarlaları, otlakları var. Suya kavuşturulmamış
1,9 milyon hektar alan bulunuyor. Türkiye, verimli tarım alanlarını  korumalı, sulama yatırımlarını tamamlamalı, kırsalda nüfusu tutacak  kırsal kalkınma projeleri uygulamaya koymalı, tüm tarım arazilerini  tarımsal üretim için kullanmalıdır. Hayvancılığın en ucuz yem kaynağı  mera ve çayırlardır. Ülkemiz şartlarında meralar olmadan küçükbaş  hayvancılık yapmak mümkün değildir. Mevcut mera ve çayırların alanı  yetersizdir. Son 70 yılda mera ve çayır alanının yüzde 60’dan fazlası  orman ve tarım alanlarına dahil edilmiştir. Bitkisel üretim yapma  imkanı olmayan ve alanı 15,8 milyon hektarın üzerindeki diğer tarım  arazileri de mera kapsamına alınmalıdır. Çayır ve meralar ıslah  edilerek verimleri artırılmalıdır.”

    Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
    http://www.foreks.com
    http://twitter.com/ForeksTurkey 
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.