[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ProspectusDraftAbstract|
İzahname (SPK Onayına Sunulan)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.09.2020
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 1 Eylül 2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda,  58.967.161 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 52.967.161.-TL tutarında azaltılarak 6.000.000 TL ye düşülmesine ve bu sermaye azaltımı ile eşzamanlı olarak 1 TL nominal değerli pay için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden tamamı nakden karşılanmak üzere toplam 60.000.000 TL tutarında sermaye artırımı yapılarak çıkarılmış sermayenin 66.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve Şirketimizin Sermaye ve Paylar başlıklı 7. Maddesinin tadiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün (22.09.2020) kargo marifetiyle yapılan başvurumuz kapsamında Kurul onayına sunulan izahname ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben kesinleşen izahname ayrıca ilan edilecektir.

Kamuoyuna inceleme kolaylığı sağlamak maksadıyla söz konusu izahnamenin imzasız versiyonu ekte ilan edilmiş olup, ekli versiyon Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulan izahnamenin imzalı aslı ile birebir aynıdır.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.