[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_LawsuitAgainstCompanyOrDevelopmentsInTheLawsuitAgainstCompanyAbstract|
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_DateOfLawsuit|
Dava Açılma Tarihi
21.07.2020 / 07.09.2020
oda_NotificationDateOfLawsuitToCompany|
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
30.09.2020
oda_SubjectOfLawsuit|
Davanın Konusu
Şirketin Feshi
oda_CounterpartiesOfLawsuit|
Karşı Taraf(lar)
Nuri Ulama
oda_LawsuitAmount|
Davanın Tutarı
-
oda_RatioOfLawsuitAmountToTotalAssetsDisclosedInLatestFinancialStatementsOfEntity|
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
Belirsiz
oda_RelavantCourtAndFileNumber|
İlgili Mahkeme ve Dosya No
Bakırköy 4. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/468 Esas
oda_TrialDate|
Davanın Duruşma Tarihi
-
oda_Decision|
Alınan Karar
-
oda_NextTrialDate|
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
oda_AmountOfProvisionInFinancialStatementsIfAny|
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
oda_EffectToOperationsOfCompany|
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Belirsiz
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

17479131654 TC kimlik nolu Nuri Ulama tarafından şirketimiz aleyhinde Bakırköy 4. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde şirketin feshi talebiyle bir dava açıldığı öğrenilmiştir. Gelişmeler hususunda kamuoyu bilgilendirilecektir.

  

 

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.