FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[ANACM, DENCM, SODA, TRKCM, INDES, SISE]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ChangeInConstituentsOfBISTIndicesAbstract|
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şişe Cam'ın payları Borsa'da işlem gören Anadolu Cam, Denizli Cam, Soda Sanayii ve  Trakya Cam'ı ve payları Borsa'da işlem görmeyen Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.'yi devralmasına ilişkin pay dağıtım işlemlerinin 01.10.2020 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek olması nedeniyle, devrolan şirketler kapsamında bulundukları endekslerden aynı tarihten geçerli olmak üzere çıkarılacaktır.

BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Temel Kuralları'nın 7.16. maddesi gereğince, Soda Sanayii ve Trakya Cam'ın BIST Temettü 25 endeksinden çıkarılması nedeniyle, Şişe Cam ve İndeks Bilgisayar 01.10.2020 tarihinden itibaren BIST Temettü 25 endeksine dahil edilecektir.

01.10.2020 tarihinden itibaren BIST Pay Endeksleri'nin hesaplanmasında Şişe Cam'ın paylarının sayısı 3.063.214.056,17, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %49 olarak dikkate alınacaktır.

Tüm endeks değişiklikleri ekte yer almaktadır. 

  

 

  

Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı
Kapsamına Dahil Edildiği Endeks
Kapsamından Çıkarıldığı Endeks
Geçerlilik Tarihi

Kredi Hesaplama