FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[ANACM, DENCM, SODA, SISE, TRKCM]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MerkeziKayitKurulusuASAnnouncementAbstract|
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Anadolu Cam Sanayii  A.Ş. (ISIN: TRAANACM91F7, TREANCM00029), Denizli Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ISIN : TRADENCM91F3), Soda Sanayi A.Ş.( TRASODAS91E5) ve Trakya Cam Sanayii A.Ş.( TRATRKCM91F7) nin,  Türkiye Şişecam Fabrikaları A.Ş.(TRASISEW91Q3) ile devir olarak birleşim işlemi Borsa İstanbul'da 01/10/2020 tarihinde gerçekleşmiştir.

  

Kuruluşumuz nezdinde kaydi payların birleşme işlemleri, 30/09/2020 tarihinde gerçekleştirilen Anadolu Cam Sanayii  A.Ş, Denizli Cam Sanayi ve Ticaret  A.Ş., Soda Sanayi A.Ş., Trakya Cam Sanayii A.Ş.'nin alım/satım işlemlerinin takas süreci sebebiyle, 03/10/2020 tarihinde  gerçekleştirilmiştir.

  

    

  

Merkezi Kaydi Sistem(MKS) uygulamasında, birleşme oranları aşağıdaki tabloda yer alan oranlar karşılığında Türkiye Şişecam Fabrikaları A.Ş. kaydi payı ödemesi şeklinde gerçekleştirilmiştir.

  

 

                                                               
 

DEVROLAN ŞİRKET ISIN KOD

 
 

DEVRALAN ŞİRKET ISIN KOD

 
 

PAY BİRLEŞİM ORANI(1adet hisseye karşılık verilecek  adet miktarı

 
 

TRAANACM91F7

 
 

TRASISEW91Q3

 
 

                                           0,8823941606736400 

 
 

TREANCM00029

 
 

TRASISEW91Q3

 
 

                                           0,8823941606736400 

 
 

TRADENCM91F3

 
 

TRASISEW91Q3

 
 

                                           0,3308929308602490

 
 

TRASODAS91E5

 
 

TRASISEW91Q3

 
 

                                           1,1599710079098700 

 
 

TRATRKCM91F7

 
 

TRASISEW91Q3

 
 

                                           0,6761521504320870

 
  

 

Kredi Hesaplama