[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_DeterminationOfIndependentAuditCompanyAbstract|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_TitleOfIndependentAuditCompany|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
SER-BERKER
oda_AuditPeriod|
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
oda_DateOfGeneralMeetingInWhichAuditCompanyWasApproved|
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
oda_OfficialRegistrationDate|
Tescil Tarihi
-
oda_DateAndNumberOfOfficialCommercialRegistyGazetterForRegistration|
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirket yönetim kurulumuz, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, şirket merkezinde  toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.  

1.     6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, ayrıca denetimden sorumlu komitenin de görüşü alınarak, şirketimizin 01/01/2020 – 31/12/2020 tarihli hesap döneminde Konsolide Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporlarının denetlenmesi, finansal tabloların bağımsız denetimi faaliyetinin gerçekleştirilmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, SER-BERKER BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin belirlenmesine,  

2.     Keyfiyetin yapılacak ilk genel kurul toplantısında şirketimiz genel kurul onayına sunulmasına,    

3.     Onayı takip Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne tescil ve ilan ettirilmesine karar verilmesine,  

Toplantıya katılanların OY BİRLİĞİ ile karar verilmiştir.


 
 

                    

Saygılarımızla.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.