İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad
Görevi
Görevlendirme Tarihi
Telefon
E-posta
Lisans Belgesi Türü
Lisans Belge No
Kadir Dolma
Yatırım İlişkileri Sorumlusu
06.10.2020
03422112669
kadir.dolma@royalhali.com
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.