[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ChangeInArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme Tadili
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.10.2020
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09.10.2020 tarihli yapılan toplantısında;

Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 3. maddesi ile "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 6. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine; bu kapsamda gerekli izinlerin alınması amacıyla SPK ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruların yapılmasına karar verilmiştir.

Ekli esas sözleşme değişiklik tasarısı için 13.10.2020 (bugün) tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.