BASIN BÜLTENİ-Santa Farma/Kiresepi: Bu kriz, gerekeni yapmak konusunda tüm kesimler için bir uyarı olarak algılanmalıdır
16/10/2020 18:11:00

    Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE) Başkanı ve KİPLAS Yönetim
Kurulu Başkan Vekili Sn. Erol Kiresepi, Ortak Paylaşım Forumu'nda bir  konuşma yaptı. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)  tarafından çalışma hayatındaki tüm paydaşları bir araya getirerek  ortak bir ses oluşturmayı hedefleyen ve bu yıl dijital teknolojinin  olanakları kullanılarak sanal ortamda gerçekleştirilen Forum'un ilki  geçtiğimiz yıl düzenlenmişti.
    Forum kapsamında, ilk etkinlikten bu yana geçen bir yıllık sürede  küresel ölçekteki gelişmeleri kimsenin tahmin edemediğini belirterek  konuşmasına başlayan Erol Kiresepi, yaşadığımız sosyo-ekonomik krizin  istihdamda % 17,3 oranına varan bir azalmaya yol açtığını ve gelinen  noktada Covid-19'un insani bir felaket haline geldiğini belirtti.
    Covid-19 pandemisinin bir milat olarak değerlendirebileceğini  vurgulayan IOE Başkanı, bu krizin, sosyal diyaloğu, gündemin "olmazsa  olmaz" bir parçası haline getirdiğini belirterek sadece ortak hareket  ederek mevcut zorlukların üstesinden gelebileceğimizi ve daha önce  tecrübe etmediğimiz derecede farklı kesimlerin işbirliği içinde  hareket etme kararlılığına şahit olduğumuzu kaydetti.
    Erol Kiresepi  sloganlarla yetinmek yerine, söylemlere uygun  hareket etmek gerektiğinden emin olmak gerektiğini vurgulayarak,  krizin, gerekeni yapmak konusunda tüm kesimler için bir uyarı olarak  algılanması gerektiğini vurguladı.

    "Dünyayı tekrar çalışmaya yöneltmemiz gerekiyor."

    Gelinen aşamada temel önceliklerinin "Dünyayı tekrar çalışmaya  yöneltmek" olduğunu ifade eden Erol Kiresepi, dinamik, açık ve  kapsayıcı işgücü piyasalarının oluşturulması, KOBİ'lerin krediye  erişiminin iyileştirilmesi ve beceri gelişiminin desteklenmesi gibi  tedbirlere ihtiyaç duyulduğunu, ayrıca etkili ve sürdürülebilir sosyal  koruma sistemlerinin öneminin bir kez daha anlaşıldığını belirtti.
    Gerçek bir küresel sorun olan Covid-19 karşısında krizden çıkışın  sosyal ortakların güçlü katılımına bağlı olduğunu vurgulayarak  politika tutarlılığını ve uygulamanın etkinliğini sosyal ortakların  aktif katılımıyla temin edilebileceğini söyleyen Kiresepi, krizlerin  de her zaman fırsatlara da yol açtığını unutmamak gerektiğinin altını  çizdi.
    Yapılan araştırmalara göre çalışanların işverenlere güveninin  giderek arttığını belirten ve işverenlerin bu güvene layık olmaları  gerektiğini vurgulayan Kiresepi, herkesin çok fazla sorumluluk  almasını gerektiren pandemi döneminde ihtiyatlı bir şekilde önlemlere  bağlı kalınmasının zaruri olduğunu belirterek konuşmasını tamamladı.


    Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
    http://www.foreks.com
    http://twitter.com/ForeksTurkey 
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.