[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[NIBAS]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_CapitalMarketBoardAdministrativeMesasuresAbstract|
Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (NIBAS) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle; 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca; aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 22.10.2020 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir. 

Sıra NoAdı SoyadıMKK Sicil No
1Abdullah ÖZTÜRK
26428781
2Batuhan AYKURT
28082464
3Serhat ATEŞCİDİR
28868523
4Dzhoshkun Beyzat ALEYDIN
44662487
5Emine KIVRAK
42528123 
6Ahmet YÖNET
30196013
7Nilay BAHADIR
21936981
8Kamil DÖNMEZ
31826672
9Ömer Faruk KAYA
40719419
10Batuhan KARA
23367759
11Şahibe YALÇINKAYA
24520340
12Sena KAYA
44454760
13Hakan BAHADIR
14041363
14Engin EREN
24597423
15Güvenç YALÇINKAYA
13240713
16Gökhan BAHADIR
14192729

Karar 2020/64 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır. 
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.