Özet Bilgi
2020 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
21.10.2020
Genel Kurul Tarihi
23.11.2020
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
22.11.2020
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ŞİŞLİ
Adres
Arya Plaza Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Keskin Kalem Sokak No:17/2 Şişli /İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi
2 - Genel Kurul tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Yönetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen boşalmalar sebebiyle Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereği seçilen üyelerin genel kurul onayına sunulması
4 - Türk Ticaret Kanunu'nun 403/5 maddesi hükmü çerçevesinde hazırlanan 2019 yılı konsolide SPK ve TTK bilanço ve kâr-zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,
6 - Yönetim kurulu üye sayısının tespiti, seçimi ve görev sürelerinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - SPK'nın 07.11.2019 tarih ve 64/1421 sayılı kararı ile Şirket hakkında uygulanan 30.961 TL idari para cezası için fiilde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceğinin görüşülerek karara bağlanması
8 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
MYH- 2020 OUGK Davet 2.pdf - İlan Metni
EK: 2
MYH BİLGİLENDİRME DÖKUMANI 111.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Yönetim kurulu üyelerinin şirket merkezindeki 21.10.2020 tarih ve 2020/28 karar numaralı toplantısı sonucu aldıkları karar aşağıdadır:

1- Şirket'in 2020 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının, ekteki gündem maddelerini görüşmek üzere, 23.11.2020 Pazartesi günü, saat 14.00'da Arya Plaza Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Keskin Kalem Sokak No:17/2 Şişli /İSTANBUL adresindeki gerçekleştirilmesine,

2- Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine,

3- SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince olağanüstü genel kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi ve belgelerin, şirketimiz internet sitesinde "Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" başlığı altında ortakların bilgisine sunulmasına ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine,

4-İlgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine,

Mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

2020 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3. Yönetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen boşalmalar sebebiyle Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereği seçilen üyelerin genel kurul onayına sunulması

4. Türk Ticaret Kanunu'nun 403/5 maddesi hükmü çerçevesinde hazırlanan 2019 yılı konsolide SPK ve TTK bilanço ve kâr-zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,

6. Yönetim kurulu üye sayısının tespiti, seçimi ve görev sürelerinin görüşülerek karara bağlanması,

7. SPK'nın 07.11.2019 tarih ve 64/1421 sayılı kararı ile Şirket hakkında uygulanan 30.961 TL idari para cezası için fiilde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceğinin görüşülerek karara bağlanması

8. Kapanış.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.