[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
Türkçe

oda_RepresentationLetterForFundsAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
------------
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialReportsAbstract|
Finansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21/10/2020
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
28
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueSection|
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueTextBlock|
UKA Fon 01.01.2020-30.062020 Faaliyet Dönemi Finansal Rapor Sorumluluk Beyanı
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.