[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin Yönetim Kurulu Toplantısı Soner YILMAZ Başkanlığında toplandı.

  

 

  

Vaki müraacatı ile yönetim kurulu üyeliğinden istifasını talep eden; şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden olan Akif ULUÇ (Aynı Zamanda Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi)'un istifası kabul edilmiş idi,

  

 

  

Görevinden ayrılan Akif ULUÇ'un yerine yönetim kurulunun asgari bağımsız yönetim kurulu üye sayısına sahip olması nedeniyle Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca ilk Genel Kurul toplantısında onaylanmak üzere herhangi bir kişinin seçilmemesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.