Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/10/2020
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
306
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|

EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN  

KARAR TARİHİ:     27.10.2020      

KARAR SAYISI :    306  

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ  BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI  

a. 01.01.2020-30.06.2020 dönemine ilişkin mali tablolar ve yönetim kurulu faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,   

b. Şirketteki  görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, mali  tablolar ve yönetim kurulu  faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarı ile yanıltıcı olması   sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,    

 c. Şirketteki  görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde,  yürürlükteki finansal raporlama  standartlarına göre hazırlanmış mali tabloların, Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar/zararını dürüst bir  biçimde yansıttığını, yönetim kurulu faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansı dahil olmak üzere işletmenin finansal  durumunu, karşı  karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüst bir biçimde  yansıttığını, kamuya  saygılarımızla beyan ederiz.      

Saygılarımızla,  


Tan EGELI                                            Egeli & Co Aile Ofisi Yönetim Danışmanlık ve Destek Hizmetleri A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanı                       Yönetim Kurulu Başkan Vekili   

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.