[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ProceduresConductedUnderArticleThreeHundredSeventySixOffTurkishCommercialCodeAbstract|
TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.03.2020, 03.03.2020
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 27.10.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

  

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı gereğince, SPK'nın II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ hükümleri ve UFRS sistemine uygun olarak TTK 403/5 gereğince hazırlanan 31 Aralık 2019 tarihli bilançoda sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısının, zarar sebebiyle karşılıksız kalmış olması nedeni ile Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 376'ncı maddesinin 1'inci fıkrası çerçevesinde, konunun 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemine alınmasına ve konuya ilişkin iyileştirici çözümler hakkında Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların bilgisine sunulmasına, gerekli bildirimlerin yapılmasına,  Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine, toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verilmiştir.


Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.