***Borsa İstanbul'da İşlem Gören Bazı Şirket ve Bankaların Kar/Zarar Tahminleri ile Finansal Sonuçlarını Açıklama Tarihleri****
28/10/2020 06:10:14

         NET  ORTALAMA            NET     MEDYAN             NET   MAKSİMUM           NET    MİNİMUM          KATILIMCI SAYISI(*) ÖNCEKİ   OLASI 
HİSSE   SATIŞ   FAVÖK   NET KAR  SATIŞ    FAVÖK   NET KAR   SATIŞ   FAVÖK  NET KAR   SATIŞ    FAVÖK    NET KAR  NS FAVÖK NET KAR NET KAR AÇIKLANMA
                                                                                                                                 (3Ç19)    TARİHİ
-----  ------- -------  -------  ------- -------  -------  ------- ------- -------  -------  -------  -------  --- ----- ------- ------- ----------
AEFES  8.501,2 1.852,7    436,3  8.503,5 1.877,4    427,0  8.726,9 1.960,0   540,0  8.175,0  1.642,2    351,1   10  10     10     585,4   5.11.2020
AKCNS    511,3   106,7     59,3    505,5   104,8     61,0    537,2   118,0    65,0    489,8    102,0     51,6    6   6      6      28,1  **********
ALBRK  3.985,8   441,0       61,0  3.985,8   441,0     64,5  3.985,8   441,0    65,1  3.985,8    441,0     50,0    1   1      4     -38,3  **********
ALKIM    213,0    58,5       53,5    213,0    58,5     53,5    219,0    60,0    56,0    207,0     57,0     51,0    2   2      2      29,6  **********
ANHYT   ******  ******      129,0   ******  ******    129,0   ******  ******   134,0   ******   ******    124,0    0   0      2      94,2  **********
ASELS  3.223,7   575,1  1.128,7  3.189,5   557,5  1.129,0  3.492,3   831,2 1.257,0  3.009,0    518,9  1.023,0   14  14     14     642,1  27.10.2020
AYGAZ  3.084,0   209,3       62,1  3.096,2   212,4     73,9  3.257,0   241,2   116,0  2.907,7    188,0    -22,0    9   9      9      67,9 2-6.11.2020
BIMAS 13.410,8 1.141,0    532,2 13.370,8 1.143,1    538,0 13.671,0 1.247,0   615,0 13.224,0  1.014,0    402,0   18  18     18     343,9      9.11.2020
BIZIM  1.398,9    61,9      9,1  1.399,0    62,2      9,0  1.435,0    66,0    12,3  1.364,0     58,5      7,1   10  10     10      11,3     27.10.2020
BRISA  1.111,0   256,2    145,9  1.107,0   240,0    133,0  1.120,0   299,7   193,7  1.103,0    238,0    126,4    5   5      5      57,6     30.10.2020
CCOLA  4.804,4 1.230,9    622,4  4.794,4 1.237,6    600,0  5.039,0 1.310,0   821,4  4.645,0  1.123,6    512,0   12  12     12     556,5      4.11.2020
CIMSA    578,7   113,0     48,0    589,3   110,3     48,0    609,7   123,3    50,5    548,4    101,5     45,3    5   5      5       8,3    2-6.11.2020
DOAS   6.321,2   520,9    321,5  6.387,5   517,9    328,0  7.012,9   576,0   352,4  5.201,4    480,4    263,1   14  14     14      41,3      9.11.2020
EKGYO  1.581,0   570,7    500,5  1.614,0   566,0    460,0  1.830,2   717,0   702,0  1.258,0    478,0    350,0    5   5      5     153,3      6.11.2020
ENJSA  5.749,3 1.306,2    444,7  5.820,0 1.373,0    396,0  5.835,8 1.465,6   556,1  5.592,0  1.080,0    382,0    3   3      3     331,1      3.11.2020
ENKAI  3.052,0   672,3    868,5  3.054,0   667,0    811,1  3.170,0   720,0 1.289,7  2.892,5    635,0    752,0    7   7      7     911,0      5.11.2020
HALKB   ******  ******    342,6   ******  ******    349,8   ******  ******   392,0   ******   ******    308,0    0   0     16     308,3     **********
INDES  2.703,3    65,6     35,6  2.850,0    67,0     36,2  2.865,0    69,4    39,0  2.248,0     59,0     31,0    4   4      4      17,2     **********
ISCTR   ******  ******  1.884,2   ******  ******  1.871,4   ******  ****** 1.987,0   ******   ******  1.774,0    0   0     14   1.348,3 2-6.11.2020
ISGYO    226,8    49,8      4,3    227,0    51,0      4,0    232,0    53,0     6,4    220,0     44,0      2,0    5   5      5     -13,0 26-30.10.20
KARDM  1.925,4   286,8   -174,9  1.917,2   289,5   -168,0  2.072,4   304,3  -133,8  1.821,1    242,1   -379,3   14  14     14      39,1 6/9.11.2020
KCHOL   ******  ******  1.456,0   ******  ******  1.497,1   ******  ****** 1.773,0   ******   ******  1.200,0    1   1      5   1.075,9  **********
KORDS  1.044,5   102,4     19,4  1.031,0   100,0     18,0  1.085,4   111,0    23,0  1.027,0     97,0     16,0    5   5      5      77,5  **********
KOZAA    949,9   606,1    438,2    949,9   606,1    438,2  1.019,8   680,3   631,4    880,0    532,0    245,0    2   2      2     228,4   9.11.2020
KOZAL    928,2   634,2    615,3    926,0   637,5    612,0  1.020,0   708,0   685,0    861,0    541,0    561,0   12  12     12     526,4   9.11.2020
MGROS  7.569,9   610,5    -57,8  7.655,0   614,0    -74,9  8.080,0   689,2    37,3  5.722,0    503,0   -208,0   17  17     17     178,9   6.11.2020
MPARK  1.020,0   224,3    -32,0  1.018,0   221,0    -34,0  1.050,0   238,0   -17,0    992,0    214,0    -45,0    3   3      3     -31,3   5.11.2020
PETKM  2.954,6   456,0    183,2  3.042,5   466,6    192,0  3.201,0   496,0   273,0  1.547,0    277,0   -134,0   16  16     16     235,9   5.11.2020(*)
PGSUS  1.518,3   277,1   -193,7  1.531,0   274,9   -157,0  1.685,8   432,8   -94,8  1.375,1    149,0   -470,1   15  15     15   1.200,0   9.11.2020
SAHOL   ******  ******  1.190,5   ******  ******  1.178,0   ******  ****** 1.335,0   ******   ******  1.071,0    0   0      4     953,0 2-6.11.2020
SELEC  5.235,7   168,3    138,3  5.206,0   172,0    136,0  5.295,0   175,0   149,0  5.206,0    158,0    130,0    3   3      3     127,3  **********
SOKM   5.413,2   500,9     51,8  5.410,0   499,0     50,0  5.489,1   517,8    62,0  5.380,0    492,0     46,2   11  11     11     -29,0  **********
TCELL  7.435,6 3.192,0  1.040,6  7.420,0 3.196,1  1.035,7  7.781,0 3.387,0 1.173,0  7.182,0  3.004,0    918,3   15  15     15     801,3   6.11.2020
THYAO 11.059,4 2.434,0 -1.305,3 11.133,1 2.360,0 -1.356,7 12.495,0 3.585,2  -483,4  9.729,1  1.795,0 -1.709,0   17  17     17   3.707,0   4.11.2020
TRGYO    295,6   148,3   -231,2    325,0   166,0   -175,0    328,0   167,3  -172,0    180,0     81,0   -440,0    5   5      5     136,0 5-9.11.2020
TSKB    ******  ******    197,4   ******  ******    198,0   ******  ******   203,0   ******   ******    192,5    0   0     13     150,2   2.11.2020
TTKOM  7.141,8 3.332,9    363,1  7.113,4 3.334,0    354,5  7.370,0 3.459,4   458,0  6.977,0  3.130,0    297,1   13  13     13   1.117,4   4.11.2020
TUPRS 15.415,7   604,4   -603,3 16.173,0   635,4   -561,1 17.906,0   824,0  -356,0  9.779,0    204,0 -1.032,0   15  15     15    -155,5   3.11.2020
ULKER  2.162,3   367,5    238,7  2.160,9   367,5    236,6  2.221,0   381,0   258,0  2.088,0    350,0    212,0   12  12     12     253,5   5.11.2020
VAKBN   ******  ******  1.039,9   ******  ******  1.050,9   ******  ****** 1.099,5   ******   ******    966,0    0   0     15     367,6   9.11.2020
VESBE  2.506,0   513,0    356,7  2.510,0   510,0    351,0  2.540,0   540,0   389,0  2.468,0    489,0    330,0    3   3      3     128,1  **********
VESTL  5.415,5 1.003,5    351,3  5.360,5   999,5    357,0  5.613,0 1.045,0   441,0  5.328,0    970,0    250,0    4   4      4     113,5  **********
YATAS    484,2    82,0     44,5    485,0    82,0     46,0    505,0    90,6    50,0    450,0     75,0     36,0    9   9      9      24,9 6-9.11.2020

    Ankete, Deniz Yatırım, ÜNLÜ & Co, Tacirler Yatırım, BGC Partners,
ICBC Yatırım, Şeker Yatırım, İş Yatırım, Ziraat Yatırım, HSBC, Yatırım
Finansman, Global Menkul, Garanti BBVA Yatırım, TEB Yatırım, Gedik Yatırım,
Yapı Kredi Yatırım, Ak Yatırım, QNB Finansinvest, Vakıf Yatırım, Şeker
Yatırım ve Halk Yatırım katıldı.
    (*) Seans açılışından önce açıklanacaktır.
    NOT: Foreks Haber Merkezi tarafından düzenlenen finansal sonuç anketine  katılmak isteyen ilgili aracı kurum yetkilileri neslihan.koroglu@foreks.com  adresine mail gönderebilir.
    UYARI: Anket verilerinin 'Foreks Anketi' ibaresiyle kullanılması  gerekmektedir.


    Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
    http://www.foreks.com
    http://twitter.com/ForeksTurkey

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.