[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_CorporateGovernanceComplianceRatingSubAbstract|
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
oda_dummyLineItems|
Bildirim İçeriği
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.11.2019
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_TitleOfRatingCompany|
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Saha Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
oda_BeginningDateOfAgreement|
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
05/08/2019
oda_EndingDateOfAgreement|
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
05/08/2021
oda_BeginningDateOfRatingNotesValidity|
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
09/11/2020
oda_ExplanationAbtsract|
Açıklama
oda_ExplanationTextBlock|
Saha Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Hizmetleri A.Ş, Şirketimizin 9,55 olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme notunu teyit etmiştir. Söz konusu nota ait alt başlıklar itibarıyla dağılımı aşağıdaki gibidir.
Pay Sahipleri
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık
Menfaat Sahipleri
Yönetim Kurulu
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
oda_CorporateGovernanceApplianceRatingNoteAbstract|
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
oda_weight|
Ağırlık
% 25
% 25
% 15
% 35
% 100
oda_Note|
Alınan Not
94,8
97,25
96,7
94,32
95,53
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.