FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.07.2020-14.08.2020-17.08.2020-17.11.2020
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin kredi borçlarının tahsili amacıyla Denizbank A.Ş.tarafından başlatılan İstanbul 5. İcra Müdürlüğü'nün 2019/29105 E. sayılı dosyası kapsamında, 3.256.327.-TL kredi borcu ile 133.952.-TL vekalet ücreti ve 183.573.-TL icra harcının tahsil edildiği, işbu alacaklar sebebiyle yapılan bütün cebri icra işlemlerinin sonlandırıldığı, tüm hacizlerin fek edildiği ve icra dosyasının kapatıldığı Şirketimizce 17.11.2020 tarihli KAP açıklamasıyla kamuoyuna duyurulmuştu. 

Şirketimize Denizbank A.Ş. tarafından yapılan bildirimle;

3.256.327.-TL kredi borcu ile 133.952.-TL vekalet ücreti ve 183.573.-TL icra harcının, müşterek borçlu ve müteselsil kefil Mustafa Uğur Bayraktar'a ait rehinli hisselerin satışı işleminden sağlanan bedeller ile kapatıldığı Şirketimize bildirilmiştir.

Bu suretle 17.08.2020 tarihli KAP açıklamamızda yer verdiğimiz Şirket alacakları kapsamında, borçlu Mustafa Uğur Bayraktar'dan 3.573.852.-TL tahsilat yapılmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.